Jeg blir glad når du spør hvor jeg kommer fra.

10.04.2017

Jeg heter Kaltham Alexander Lie, og er en åpen homofil muslim mann gift med en kristen norsk mann. Her får kristne Knut ja fra muslimske Kaltham 


I 2007 ble jeg styremedlem i Skeiv Verden og i 2010 ble jeg utestengt som styrmedlem fra Skeiv Verden i seks måneder. Årsaken var at jeg støttet Sara Azmeh Rasmussen som hevdet hun ble angrepet som person og stemplet urettmessig som religionshater av Skeiv Verden når hun utfordret Islamsk Råd. Hetses i homo-krangelDa jeg etter 6 måneder med utestenging fikk komme tilbake som styremedlem i organisasjonen, ville jeg signere mine kronikker som styremedlem i Skeiv Verden. Jeg fikk beskjed av styret i organisasjonen om å slutte med det. Nå var nemlig Islam med i bildet.


Det er stor forskjell på Islam som religion/ teologi og et muslimsk menneske. Jeg mener det er helt nødvendig å kritisere muslimske grupperinger tilknyttet Islam som står for et homofobt og kvinnefiendtlig menneskesyn. Disse grupperingen finnes også i Norge. Hvorfor er Skeiv Verden så tilbakeholdne med å kritisere Islam og muslimske grupperinger når det er disse grupperingene som representerer trusselen mot kvinner, homofile og lesbiske? Er det fordi muslimske grupperinger blir så lett krenket? Blir muslimer lett krenket eller er det bare en måte å få viljen sin på?  Å påstå at man er krenket eller såret virker å være den beste argumentet om man vil oppnå noe. Men ser man på eksemplene i media så handler det ofte  ikke om å faktisk være krenket eller såret, men å tro eller hevde at man er det. Så hvis jeg tror eller hevder jeg er krenket så er jeg altså det? Skal vi ikke snakke om hva som faktisk skjer og ikke styres etter personers og organisasjoners politiske strategier?


"Jeg er krenket og såret" retorikken er destruktiv. Den bidrar bare til å presentere muslimer som en gruppering svake mennesker som ikke tåler kritikk. Muslimer er ikke mer sårbare eller krenkbare enn andre mennesker. Likevel ser vi en bølge av "Jeg er krenket" artikler skrevet av muslimer i media. I tillegg skriver og snakker Skeiv Verden mye om hvordan nordmenn sårer og krenker muslimer. Eksempel på dette finner vi i Subtil hverdagsrasisme der ass. generalsekretær i Skeiv Verden Nina Bahar fremstiller det å få spørsmål om hvor man kommer fra som subtil hverdagsrasisme.
Jeg vil ikke være en del av denne patetiske offermentaliteten. Jeg blir ikke såret eller krenket av at folk spør hvor jeg kommer fra. Når folk spør om det så blir jeg glad, for da er samtalen i gang. Vi er ikke ofre for rasisme, vi er ressurser, mulige venner og arbeidskamerater. 


Tel Aviv - et Mekka for homofile

Hvorfor flagger ikke Skeiv Verden Israels homopolitikk? Det er jo ikke tvil om at det er langt enklere å være homofil jøde i Israel enn homofil palestiner i Palestina. Skeiv Verden fremstår ofte som om de har valgt side i konflikten mellom Palestina og Israel. Har de det? Skeiv Verden skal være en organisasjon for skeive mennesker fra hele verden uavhengig av religiøs tilknytning. Det må være plass til både homofile kristne arabere, jøder og muslimer i organisasjonen. Hvor mange homofile jøder eller kristne arabere er det i Skeiv Verden? 

I 2016 tok leder av Skeiv Verden Nora Mehsen på seg hijab og deltok i en demonstrasjon foran Frankrikes ambassade. Demonstrasjon var for kvinners rett til bruk av burkini. I mange stater er burkini, hijab og niqab et klesplagg som er pålagt kvinner å bære. Om kvinnene ikke bærer de pålagte klesplaggene  medfører det strenge brutale straffer. Nora Mehsen som var leder i Skeiv Verden i 2016-17 har jobber tett med en medlem av Islam Net som også er medlem av Skeiv Verden. Når leder i Skeiv verden  samarbeider  og lar en muslimsk mann knyttet til Islam Net være en del av Skeiv Verden sitt miljø sier det noe om hvor lite kunnskap Skeiv Verden har om hvordan man bør jobbe med en organisasjon som skal kjempe for homofile minoriteters rettigheter. Tenk på oss a som har kjemper mot Islam Net,  Sharie tilhengere og islamske verdier. Vi har risikert våre liv for å være å stå for den vi er. Jeg mener  Skeiv Verden skal være en organisajon som tar tydelig standpunkt mot Islams ekstreme holdninger, praksis og verdier.  Hvordan skal ellers muslimske homofile og lesbiske føle seg ivaretatt?  Jeg har snakket med Skeiv Verden og gitt klar beskjed til personen fra Islam Net om at han ikke skal tvinge seg på organisasjonen, men Skeiv Verden ga blaffen. Hva vil unge  lesbiske  muslimer  tenke når menn fra Islam Net er tilknyttet organisasjonen og en del av miljøet der? 

 Jeg spør: Får Skeiv Verden millioner i statlige midler for å kjempe for niqab, hijab, og burka? 

Her er Blikk sine bilder fra Demontrasjonen med plakater der det står blant annet: "QueersForBurkini"  "Min kropp min rett -  nei til klespoliti!" 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153723970706078&set=a.10153723970656078.1073741990.596261077&type=3&theater

Jeg blir så glad når uavhengige kvinner som Kadra Yusuf sier som det er nemlig at "bak enhver nikab skjuler det seg en feig mann". Mannen bak nikaben. 

Jeg skulle ønske Skeiv Verden var av samme kalliber som Kadra Yusuf, og  sto opp mot æreskulturer som systematisk uttøver sosial kontroll over homofile, lesbiske og kvinner. Men  Skeiv Verden er ikke der. Jeg vet faktisk ikke hva de jobber for eller i mot. 

Både Amal Aden og jeg kjemper for homofile og lesbiske minoriteter både i og utenfor Norge. Vi utfordrer også "våre egne", æreskultur og muslimer som står for kvinneundertrykkende og homobob praksis. Et samfunn uten ansikt. Vi ønsker å fortelle sannheten selv om det innebærer å være kritisk til "egen" kultur. Derfor mener mange at vi står i veien. I veien for hva? Islam Net og de konservative homofobe Imamene? 


Er det i Norge vi finner flest homofobe?

Skeiv Verden er veldig opptatt av å kritisere det norske folk for hverdagsrasisme, subtil rasisme og islamhat eller muslimhat, men holder tilbake med hensyn til diskriminering av homofile og lesbiske i den praktiserende muslimske kulturen i Norge? Hvorfor? Det norske samfunnet er kommet mye lenger i likestillingskampen enn muslimske land. Hva med alle de unge jentene og guttene som trenger at vi tar kampen mot æreskulturers hat mot homofile, mot kjønnslemlestelse og mot denne patrialkalske og autoritære kulturen  som kontrollerer sine døtre og sønner med sosial kontroll. En sosial konroll som går enormt utvover unge muslimers livskvalitet og som berøver de deres frihet, egne valg og egenverd.


Hvorfor er det sånn at Skeiv Verden går ut i media og forteller om "subtile rasistiske" holdninger hos nordmenn, men unnlater å snakke om reelle homofobe holdninger blant muslimer? Hva med å snakke om at muslimer kaller nordmenn for vantro? Hvorfor er ikke den konstante diskrimineringen av nordmenn noe Skeiv Verden tar tak i? Det er jo her i Norge med de "vanntro" vi skal leve. 

 Hva med å ta en debatt om muslimers oppfatning av nordmenn som vantro?

Hvorfor er Skeiv verden så opptatt av å forsvare Islam og muslimske grupperinger? Det er jo disse grupperingene som angriper de personene som varsler og sier fra om homofobien og den undertrykkende æreskulturen. Hvorfor forsvare grupperinger som har som mål å kontrollere enkeltmennesket? Som Mina Bai skriver i Muslimsk feminisme går i feil retning : "Det er stygt å si det, men patriarkatet er nå i størstedelen av verden så institusjonalisert i Islam, at man ikke lett klarer å skille det ene fra det andre". 


Ønsker Skeiv Verden å bidra til mindre hat, rasisme og fremmedgjøring så bør de slutte å anklage velmenende folk for å være rasister. Jeg lever her i Norge som en åpen homofil muslim med min norske mann. Hvor ellers i verden kunne jeg levd så åpent? Hvem er det som sjikanerer meg, hater og truer meg? Det er nemlig ikke nordmenn Skeiv Verden, det er muslimer og muslimske grupperinger som lærer opp unge muslimer til samme hat.             


Skeiv Verden er en organisasjon som har et viktig oppdrag som de får statlige millioner for å utføre. Men når organisasjonen tar så tydelig stilling for hijab, niqab og burka, hevder nordmenn er rasister, opptrer beskyttende overfor praktiserende muslimsk æreskultur i Norge, og ikke løfter frem Israels holdning til homofile er det vel lov å spørre; er Skeiv Verden virkelig en organisasjon for skeive minoriteter?